klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het forum met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van de P.K.N. Het was de eerste keer dat vanuit Kerk en Ideëel een forum werd opengesteld. Leden hadden de gelegenheid om zo hun mening kenbaar te maken over belangrijke zaken. Er wordt overwogen om vaker gebruik te maken van een forum. Hou daarom de mail in de gaten.
 
De inbedding van de vakgroep Kerk en Ideëel binnen het CNV heeft praktische consequenties voor de ledenadministratie.
Daarom had het bestuur op 20 januari een werkdag beraamd op kantoor Eindhoven. De hele ledenlijst werd doorgenomen en naderhand werden de leden zonder mailadres gebeld. Een vruchtbare dag die haar resultaat moet afwerpen in een nog betere dienstverlening voor onze leden. De dag kreeg een feestelijk tintje door de verjaardag van Jean-Claude Crijns, bureaumanager en bestuurder van het CNV en van John Kerseboom, voorzitter van Kerk en Ideëel.
 
 
Kerk en Ideëel probeert actief mee te denken in de nieuwe vakorganisatie CNV Connectief.
De voorzitter en secretaris namen op 4 maart deel aan de Algemene Vergadering. Bestuursleden participeren in de commissie-identiteit en het kwartiermakersoverleg, dat zich bezighoudt met de praktische uitwerking van de nieuwe verenigingsstructuur.
 
Er wordt gezocht naar een verbreding van het kerkelijke draagvlak.
Op 6 maart werd daarom een werkconferentie gehouden met het bestuur van de Vereniging van Kerkelijk Werkers. Het is de intentie van deze beroepsvereniging om nog dit jaar toe te treden tot CNV Connectief. Een langgekoesterde wens van Kerk en Ideëel gaat daarmee in vervulling.
 
 
Samen met de kostersbond CNV staat Kerk en Ideëel op de Beurs Kerk en Gemeente, die op 20 en 21 maart in de Jaarbeurs te Utrecht wordt gehouden.
De slogan “Samen sterk voor Ideëel werk” krijgt zo een uitstraling over de grenzen van de eigen bond. De beurs is bedoeld voor kerkenraden, beheerders, pastores en predikanten, en natuurlijk voor andere mensen die actief zijn binnen de kerk.
 
“Er is veel werk te doen, maar weinig werkers in de wijngaard van het CNV.”
Denkt u dat het groepsbestuur Kerk en Ideëel iets voor u is, neem dat vrijblijvend contact op met onze bestuurder Karin Kasper. Zij kan u inlichten over de werkzaamheden van de bestuursleden en de vereisten waaraan ze moeten voldoen.
 
Met vriendelijke groet,

CNV Kerk en Ideëel
 
 
 
Logo CNV Collectief VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT