klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
Actieve leden gezocht CAO-traject KPN

Geacht lid,

In deze nieuwsbrief vragen we jouw aandacht voor een tweetal zaken. Ten eerste is er de start van het traject voor een nieuwe CAO. Daarnaast zoeken we leden die actief willen worden voor het CNV.

CAO-traject gestart
De huidige CAO bij KPN loopt tot 1 april. Omdat het voorbereiden van een nieuwe CAO de nodige tijd kost, is inmiddels het traject voor de nieuwe CAO gestart. De onderhandelaars van het CNV zijn ondergetekenden Albert Spieseke (bestuurder) en Cor de Jongh (kaderlid)

Het traject voor de nieuwe CAO is op 17 februari gestart met een gezamenlijke sessie van bonden en de werkgever. Hier zijn thema's benoemd die in de besprekingen aan bod zullen komen. Van 3 t/m 17 maart worden werksessies gehouden met medewerkers om deze onderwerpen verder te verdiepen met als doel aanknopingspunten te vinden voor de onderhandelingen.

Deze werksessies vinden vanaf 3 maart plaats op de dinsdag en de donderdag van 14.30 uur tot 17.00 uur.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Variabele beloning (donderdag 5 maart en donderdag 12 maart in Zoetermeer).
• Sociaal plan (dinsdag 3 maart en dinsdag 17 maart in Den Haag).
• Duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, werkdruk, het Nieuwe Werken (donderdag 5 maart en donderdag 12 maart in Zoetermeer).
• Loonlijn IT (dinsdag 3 maart en dinsdag 17 maart in Den Haag).
• Verkenning PAO. Dit zijn medewerkers die buiten de CAO staan. (dinsdag 10 maart in Zoetermeer).
 
Je kunt je opgeven om aan deze werksessies mee te doen. Laat dit weten voor 27 februari 2015 via e-mail adres cbbapeldoorn@cnv.nl (klik hier) onder vermelding van werksessie 3 t/m 17 maart KPN leden. Alle onderwerpen, met uitzondering van Verkenning PAO, worden in twee sessies behandeld. Als je mee wilt doen, verdient het aanbeveling om beide sessies bij te wonen. 

In de periode 24 maart t/m 21 april vinden de onderhandelingen plaats. Eind april zouden we dan een onderhandelaarsakkoord kunnen hebben om aan je voor te leggen.

In de onderhandelingen zet het CNV in op de volgende punten:
• CAO-budget. Dit moet inzichtelijker gemaakt worden. Ten aanzien van het bovenwettelijk verlof ontbreekt bijvoorbeeld het inzicht in budget en terugkoop. Verder zouden de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voor het terugkopen van dagen, verruimd moeten worden.
• CAO-bonus. Dit moet de vorm krijgen van een transparante en eenvoudige resultaatregeling voor iedereen.
• Loonontwikkeling. Hier wordt minstens uitgegaan van koopkrachtbehoud.
• Duurzame inzetbaarheid. Is bespreekbaar, maar dan wel met oog voor de gevolgen voor de medewerker. Het mag bijvoorbeeld geen onacceptabele werkdruk tot gevolg hebben. 
• Sociaal plan. De voorzieningen van het huidige sociaal plan dienen op zijn minst behouden te worden.

Actieve leden gezocht!
Wij zijn op zoek naar leden die actief willen zijn voor het CNV bij KPN. Dit kan als kaderlid of als vakbondsconsulent. Kaderleden denken tijdens de CAO-onderhandelingen mee met de onderhandelaars van het CNV. Daarnaast adviseren ze de CNV-bestuurder in het reguliere overleg met de werkgever. De vakbondsconsulent is aanspreekpunt op de werkvloer voor CNV-leden die individuele vragen hebben.

Als je actief wilt worden, bieden we je een uitgebreid pakket van trainingen zodat je goed beslagen ten ijs komt. Belangstelling? Of behoefte aan meer informatie? Neem contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Albert Spieseke (bestuurder) 06 - 51 38 07 59 A.Spieseke@cnv.nl
Cor de Jongh (kaderlid) 06 - 53 75 75 11 cor.dejongh@kpn.com
Logo CNV Collectief
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT