klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
Zoals met de leden van CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV is afgesproken, zullen de bonden bij het eerste CAO-overleg een gezamenlijke inzet indienen bij de werkgever. In onze bijeenkomst van 15 januari jl. hebben wij samen de inzetbrief opgesteld. Er is toen afgesproken dat wij jullie het concept toesturen met de vraag of alle onderwerpen die wij besproken hebben daadwerkelijk zijn opgenomen. Op- en of aanmerkingen graag zo snel mogelijk mailen naar: a.reijgersberg@cnv.nl.
 
Jullie mogen dit concept verspreiden onder de collega’s!
 
Ons voorstel voor de CAO GAE 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 is als volgt:
 
Looptijd:
Bonden hebben de voorkeur voor een looptijd van 1 jaar van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
 
Loonparagraaf:
Voor wat betreft de loonparagraaf streven de bonden naar koopkrachtverbetering.
 
Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering verder uitbouwen naar een volledige 13e maand.
 
Vergoeding woon-werkverkeer
In het kader van de regionale functie die Groningen Airport heeft, hebben Ondernemingsraad en bonden een voorstel om te komen tot een regeling woon-werkverkeer gerealiseerd dient te worden.
 
Indexatie vergoedingen
In de CAO genoemde bedragen dienen geïndexeerd te worden.
 
ABP-akkoord 2015
In het ABP-akkoord staat dat “De bedragen die worden herbesteed aan koopkrachtverbetering/arbeidsvoorwaarden leiden tot een verlaging van de werknemersbijdrage in 2015 – en dus een verbetering van het netto inkomen - van 1,3%. Voorts komt voor werkgevers in 2015 eveneens 1,3% beschikbaar via de sectorale CAO-tafel voor verbetering van salaris (of andere arbeidsvoorwaarden als CAO-partijen daarvoor kiezen), in aanvulling op de salarisafspraken op grond van de bestendige sectorsystematiek.”
 
Over de zin “1,3% (…) voor verbetering van salaris (…) in aanvulling op de salarisafspraken op grond van de bestendige sectorsystematiek” is lang onderhandeld. Partijen zijn het er over eens dat dit extra salarisverhoging betekent, tenzij aan de CAO-tafel iets anders wordt afgesproken.
De 1,3% is 1,3% van de pensioengrondslag = 1% van de brutoloonsom = 0,8% van de brutobrutoloonkosten inclusief werkgeverspremies.
 
Bonden stellen voor om die 0,8% extra toe te voegen aan de eindejaarsuitkering.
Wij zien jullie op- en/of aanmerkingen met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
Arno Reijgersberg, CNV Publieke Diensten
Eric Vermeulen, Abvakabo FNV
 
 
 
 
 
 
Logo CNV Collectief
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT