klik hier voor de online versie  ///  profiel wijzigen en afmelden  ///  stuur door
Nieuwsbrief
horizontale lijn
Beste relatie,
In deze december nieuwsbrief informatie over een aantal zaken. Veel leesplezier!

Laatste nieuws over de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN
Op 16 oktober vond het georganiseerd overleg plaats. Naast de werkgever namen aan dit gesprek deel: CNV Kerk en Ideëel, de Kostersbond en Abvakbo FNV. Bestuurder Karin Kasper en bestuurslid Wim Roos waren namens CNV Kerk en Ideëel aanwezig. Nog steeds heeft de Synode de arbeidsvoorwaarden niet behandeld. Op de agenda stond o.a. de preekvergoeding voor kerkelijk werkers. Tijdens de jaarvergadering was dit ook onderwerp van gesprek en onze vakgroep ondersteunt daarom het pleidooi van de VKW voor een hogere vergoeding. De wachtgeld – en suppletieregeling moet worden aangepast. Beide afgevaardigden nemen deel aan de commissie die het technisch overleg hiervoor voert.

Lees verder voor meer>>

Fusie tot CNV Connectief

Op 26 november hebben de Algemene vergaderingen van CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs het besluit genomen met elkaar te gaan fuseren tot CNV Connectief. Dit bericht was in de media en op de site van CNV Publieke Zaak te lezen. John Kerseboom en Theo van Driel waren daarbij als afgevaardigden van het groepsbestuur CNV Kerk en Ideëel aanwezig. Een grote bond met aandacht voor zowel de arbeidsvoorwaarden als de beroepsinhoud is ook de wens van ons bestuur. Maar er waren wel enkele kanttekeningen.

Lees hier het volledige bericht>>

Gesprek met Vereniging van Kerkelijk Werkers
Niet alleen de bonden hebben fusieplannen, ook binnen de kerken zijn er beroepsgroepen die overwegen toe te treden tot het CNV. Op 31 oktober vond daarom een gesprek plaats tussen afgevaardigden van CNV Kerk en Ideëel en de Vereniging van Kerkelijk Werkers. Het is onze wens dat de laatste groep zich medio 2015 ook aansluit bij CNV Connectief, zodat we samen sterk staan voor Ideëel werk.

Verslag Algemene Leden Vergadering
CNV Kerk en Ideëel heeft op 9 oktober 2014 haar Algemene Leden Vergadering gehouden.
 
Met vriendelijke groet,
CNV Kerk en Ideëel
 
 
Logo CNV Publieke Zaak
VOLG ONS VIA MIJNVAKBOND.NL OFCONTACT • DISCLAIMER • COPYRIGHT